Logo of Latvijas Mākslas akadēmija

Latvijas Mākslas akadēmija

Latvija, Rīga    Meklēt kartē
Kalpaka bulvāris 13, Centra rajons.

Latvijas Mākslas akadēmija dibināta 1919. gadā, laikā, kad veidojās Latvijas Republika, un ir vadošā mākslas augstskola Latvijā jau 100 gadus. Iemiesojot radošuma un brīvības garu, LMA spējusi pastāvēt par savu neatkarību un mērķtiecīgi attīstīties – tā kļuvusi par reģionālā un Eiropas mērogā nozīmīgu mākslas institūciju, kuras mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu augstāko izglītību un vispusīgi attīstīt mākslu, dizainu un zinātni, tādējādi nodrošinot jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību. 


Kopā ar augstas kvalitātes izglītības nodrošināšanu, Latvijas Mākslas akadēmijā noris mākslinieciskā jaunrade un zinātniskā pētniecība, kuru īsteno Akadēmijas struktūrvienības, mācībspēki, vadošie pētnieki un studenti. 


Latvijas Mākslas akadēmija iniciē un līdzdarbojas Latvijas valsts mākslas un dizaina attīstības stratēģiju izstrādē, veido radošos inkubatorus un sadarbības platformas mākslas un dizaina uzņēmējdarbībā, izdod virkni pētījumu un mācību materiālu.


Mākslinieciskās jaunrades un pētniecības vienotība izpaužas neskaitāmos vietējos un starptautiskos projektos, kurus Akadēmija iniciē pati vai tajos sekmīgi līdzdarbojas. Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un absolventi gūst starptautisku atpazīstamību un godalgas pasaules mēroga mākslas un dizaina notikumos, kā arī vērienīgākajās starptautiskajās nozaru skatēs un ikgadējos starptautiskos konkursos.


Tādējādi, veidojot studiju programmu, mākslinieciskās jaunrades, zinātniskās pētniecības un uzņēmējdarbības sinerģiju, Latvijas Mākslas akadēmija jau no pirmā studiju gada līdz augstskolas absolvēšanai un tālākizglītībai nodrošina Latvijas mākslas, dizaina un vizuālās kultūras attīstību, ilgtspēju un pētniecību kā lokālā, tā starptautiskā mērogā.

Latvijas Mākslas akadēmijā iespējams studēt valsts budžeta apmaksātās studiju vietās un par maksu.Latvijas Mākslas akadēmija dibināta 1919. gadā, laikā, kad veidojās Latvijas Republika, un ir vadošā mākslas augstskola Latvijā jau 100 gadus. Iemiesojot radošuma un brīvības garu, LMA spējusi pastāvēt par savu neatkarību un mērķtiecīgi attīstīties – tā kļuvusi par reģionālā un Eiropas mērogā nozīmīgu mākslas institūciju, kuras mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu augstāko izglītību un vispusīgi attīstīt mākslu, dizainu un zinātni, tādējādi nodrošinot jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību. 


Kopā ar augstas kvalitātes izglītības nodrošināšanu, Latvijas Mākslas akadēmijā noris mākslinieciskā jaunrade un zinātniskā pētniecība, kuru īsteno Akadēmijas struktūrvienības, mācībspēki, vadošie pētnieki un studenti. 


Latvijas Mākslas akadēmija iniciē un līdzdarbojas Latvijas valsts mākslas un dizaina attīstības stratēģiju izstrādē, veido radošos inkubatorus un sadarbības platformas mākslas un dizaina uzņēmējdarbībā, izdod virkni pētījumu un mācību materiālu.


Mākslinieciskās jaunrades un pētniecības vienotība izpaužas neskaitāmos vietējos un starptautiskos projektos, kurus Akadēmija iniciē pati vai tajos sekmīgi līdzdarbojas. Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un absolventi gūst starptautisku atpazīstamību un godalgas pasaules mēroga mākslas un dizaina notikumos, kā arī vērienīgākajās starptautiskajās nozaru skatēs un ikgadējos starptautiskos konkursos.


Tādējādi, veidojot studiju programmu, mākslinieciskās jaunrades, zinātniskās pētniecības un uzņēmējdarbības sinerģiju, Latvijas Mākslas akadēmija jau no pirmā studiju gada līdz augstskolas absolvēšanai un tālākizglītībai nodrošina Latvijas mākslas, dizaina un vizuālās kultūras attīstību, ilgtspēju un pētniecību kā lokālā, tā starptautiskā mērogā.

Latvijas Mākslas akadēmijā iespējams studēt valsts budžeta apmaksātās studiju vietās un par maksu.Meklē un piesakies!

Maģistra studijas

MAGlezniecība
Maģistra studijas, pilna laika
Vizuālās mākslas apakšprogramma
MAPOST (nākamā uzņemšana 2025./2026.st.g.)
Maģistra studijas, pilna laika
Vizuālās mākslas apakšprogramma
MAVizuālā komunikācija
Maģistra studijas, pilna laika
Audio-vizuālās mediju mākslas apakšprogramma
MAGrafika
Maģistra studijas, pilna laika
Vizuālās mākslas apakšprogramma
MAFunkcionālais dizains
Maģistra studijas, pilna laika
Dizaina apakšprogramma
MATēlniecība
Maģistra studijas, pilna laika
Vizuālās mākslas apakšprogramma
MAScenogrāfija
Maģistra studijas, pilna laika
Audio-vizuālās mediju mākslas apakšprogramma

Parādīt visu

Doktora studijas

Art.D.Profesionālā doktora studiju programma
Doktora studijas, pilna laika
PhDZinātniskā doktorantūra
Doktora studijas, pilna laika

Nodaļas

Vizuālās mākslas apakšprogramma
Riga

MAGlezniecība
Maģistra studijas, pilna laika
Vizuālās mākslas apakšprogramma
MAPOST (nākamā uzņemšana 2025./2026.st.g.)
Maģistra studijas, pilna laika
Vizuālās mākslas apakšprogramma
MAGrafika
Maģistra studijas, pilna laika
Vizuālās mākslas apakšprogramma
MATēlniecība
Maģistra studijas, pilna laika
Vizuālās mākslas apakšprogramma
MAZīmēšana (nākamā uzņemšana 2025./2026.st.g.)
Maģistra studijas, pilna laika
Vizuālās mākslas apakšprogramma

Audio-vizuālās mediju mākslas apakšprogramma
Riga

MAVizuālā komunikācija
Maģistra studijas, pilna laika
Audio-vizuālās mediju mākslas apakšprogramma
MAScenogrāfija
Maģistra studijas, pilna laika
Audio-vizuālās mediju mākslas apakšprogramma
MAKustība. Attēls. Skaņa.
Maģistra studijas, pilna laika
Audio-vizuālās mediju mākslas apakšprogramma
MAVides māksla
Maģistra studijas, pilna laika
Audio-vizuālās mediju mākslas apakšprogramma

Dizaina apakšprogramma
Riga

MAFunkcionālais dizains
Maģistra studijas, pilna laika
Dizaina apakšprogramma
MAMetāla dizains
Maģistra studijas, pilna laika
Dizaina apakšprogramma
MAModes dizains
Maģistra studijas, pilna laika
Dizaina apakšprogramma

Mākslas zinātnes apakšprogramma
Rīga

MAMākslas vēsture un teorija
Maģistra studijas, pilna laika
Mākslas zinātnes apakšprogramma
MAKuratoru studijas
Maģistra studijas, pilna laika
Mākslas zinātnes apakšprogramma
MARestaurācija
Maģistra studijas, pilna laika
Mākslas zinātnes apakšprogramma

Vizuāli plastiskās mākslas apakšprogramma
Riga

MAKeramika
Maģistra studijas, pilna laika
Vizuāli plastiskās mākslas apakšprogramma
MAStikla māksla
Maģistra studijas, pilna laika
Vizuāli plastiskās mākslas apakšprogramma
MATekstils
Maģistra studijas, pilna laika
Vizuāli plastiskās mākslas apakšprogramma