Pieteikuma maksa 30 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

Pārskats

  • Stikla mākslas studiju programmas pamatmērķis ir nodrošināt un veicināt studentiem iespēju padziļināt zināšanas vizuālās mākslas un kultūras teorijas studiju kursos, kas sniedz iespēju apzināt un analizēt mākslas procesus dažādos kontekstos. Maģistra programmā studējošie padziļināti izkopj mākslinieciskās prasmes un radošās kompetences darbā ar stikla materiālu. Studiju ietvaros, radošajos projektos, maģistranti aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, veidojot ciešu saikni ar sabiedrību, vienlaikus attīstot savu individuālo radošo rokrakstu.
  • Stikla materialitātes un tehnoloģiju padziļināta izpēte rada iespēju īstenot mūsdienīgus, aktuālus starpdisciplinārus mākslas projektus un sagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus radošo industrijas sektoram. Sadarbībā ar pieredzējušiem māksliniekiem un mācībspēkiem tiek atbalstīts un pilnveidots katra studenta individuālais rokraksts, profesionālā erudīcija un radoši pētnieciskā darbība.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuāli plastiskajā mākslā. Neatņemama darba daļa ir teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju specialitātei un tematiskajai jomai.

Vairāk par specialitāti specialitātes mājaslapā

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks