Pieteikuma maksa 30 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

Pārskats

  • Scenogrāfijas specialitātes studējošie maģistra programmā, balstoties uz bakalaura studijās iegūtajām zināšanām un prasmēm, pasniedzēju vadībā turpina pilnveidot mūsdienu scenogrāfijas veidošanas principus. Scenogrāfijas studijās studenti iemācās definēt personiski būtiskāko virzienu, kas potenciāli papildinās kopējo scenogrāfijas ainu. Studiju laikā veiktie radošie pētījumi veidos pamatu nākotnes teātra telpas aprisēm. Praktiskie kursi norit paralēli ar teorijas sadaļu, kas pilnveido studējošā zināšanu bāzi par mūsdienu kultūras un mākslas aktualitātēm, kā arī sniedz nepieciešamo atbalstu maģistra darba izstrādē. Svarīgs studiju virziens ir saglabāt un nosargāt tradīciju, kura Latvijas scenogrāfijas skolu ir padarījusi par vērtību arī starptautiskajā teātra arēnā. Tāpēc maģistra programmas kompozīcijas kurss ir papildināts un sadalīts divos virzienos – klasiskā un eksperimentālā kompozīcija.
  • Klasiskās kompozīcijas kursa apguve nodrošina spēju iekļauties teātra industrijā, saglabājot savu pozīciju teātra profesiju darba tirgū. Tā ir, spēcīgās, Andra Freiberga skolas tradīcijas kopšana.
  • Eksperimentālā kompozīcija – ir reakcija uz laikmetīgā teātra tendenci realizēt sevi ārpus tradicionālās teātra skatuves, iespēja rezonēt plašākā mākslas telpā, vienlaicīgi saglabājot profesionālu scenogrāfa kvalifikāciju.
  • Vārdam “maģistrs” un “maģija” ir viena sakne. Kombinējot spējas, ko nodrošina klasiskās un eksperimentālās kompozīcijas programmas apguve, piedāvājam pilnveidot scenogrāfa prasmi identificēt un izmantot telpas maģiskās īpašības gan uz tradicionālas skatuves, gan vietā, kur vide diktē noteikumus.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs scenogrāfijas jomā. Vienlaikus darbā ir arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju specialitātei un tematiskajai jomai, neizslēdzot iespēju tam pretendēt uz citu mākslas disciplīnu.

Vairāk par specialitāti specialitātes mājaslapā

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks