Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Kods 21351; reflektanta vārds un uzvārds, reģistrācija studijām.

Papildus informācija

lma.lv/..iju-nozares/scenografija#magistrs 

Pārskats

  • Scenogrāfijas apakšnozares maģistrantūrā studējošie pasniedzēju vadībā, kā arī balstoties uz savām bakalaura studijās iegūtajām zināšanām un prasmēm, turpina pilnveidot mūsdienu scenogrāfijas veidošanas principus. Scenogrāfijas studijās studenti iemācās definēt personiski būtiskāko virzienu, kas potenciāli papildinās kopējo scenogrāfijas ainu. Scenogrāfijas maģistrantūras studijām ir visas iespējas kļūt par izpētes laboratoriju, kurā veiktie radošie pētījumi veidos pamatu nākotnes teātra telpas aprisēm. Praktiskie kursi norit paralēli ar teorijas sadaļu, kas pilnveido studējošā zināšanu bāzi par mūsdienu kultūras un mākslas aktualitātēm, kā arī sniedz nepieciešamo atbalstu maģistra darba izstrādē. Cits svarīgs studiju virziens ir saglabāt un nosargāt tradīciju, kura Latvijas scenogrāfijas skolu ir padarījusi par vērā ņemamu vērtību arī starptautiskā teātra arēnā.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs scenogrāfijas jomā. Vienlaikus darbā ir arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai, neizslēdzot iespēju tam pretendēt uz citu mākslas disciplīnu.