Pieteikuma maksa 30 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

Pārskats

  • Studijas Glezniecības specialitātes maģistrantūrā piedāvā brīvu mākslinieka attīstības trajektoriju, kas aizsākas interesē par glezniecību. Studentiem ir iespēja pašiem plānot studiju procesu, katru semestri izvēloties sev interesējošus mākslas un teorijas lekciju kursus. Papildus glezniecības prasmju un tehniku izkopšanai tiek sniegta iespēja apgūt arī citus mākslas medijus – grafikas tehnikas, tēlniecību, fotogrāfiju u. tml.–, tādējādi rosinot katru studentu attīstīt savu unikālo vizuālās izteiksmes valodu.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju specialitātei un tematiskajai jomai.

Vairāk par specialitāti specialitātes mājaslapā

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks