Pieteikuma maksa 30 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

Pārskats

Studējot Mākslas vēsturi un teoriju, maģistranti iegūst iespēju padziļināti izzināt dažādu periodu mākslas un arhitektūras jomu vēsturi, mākslas teoriju, kā arī laikmetīgās mākslas parādības. Mācību priekšmetu izvēle ir atkarīga no maģistra darba pētniecības tēmas, ko izvēlējies studējošais. Studentiem tiek piedāvāts arī ieskats dažādu kultūras jomu specifikā, biznesa vadības principos radošajās nozarēs un muzeoloģijā. Tas nodaļas absolventiem rada iespējas veidot savu tālāko karjeru visplašākajā diapazonā dažādās kultūras institūcijās.

Maģistra darbs Mākslas vēstures un teorijas studijās tiek veidots kā teorētisks pētījums vai pētniecisks darbs.


Vairāk par specialitāti specialitātes mājaslapā

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās sāksies
2024. gada 1. maijs
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās sāksies
2024. gada 1. maijs
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks