Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Kods 21351; reflektanta vārds un uzvārds, reģistrācija studijām.

Papildus informācija

lma.lv/..ju-nozares/tekstilmaksla#magistrs 

Pārskats

  • Māksla ir domāšana. Tekstilmāksla ir domāšanas materializācija šķiedrās. Tekstilmākslas maģistrantūras saturs veidots tā, lai paplašinātu studējošā izpratni par tekstilu, ļaujot ieraudzīt to kā laikmetīgu starpdisciplināru mākslas jomu, kurā iespējams darboties kā mākslas, tā dizaina laukā. Studiju procesā tiek iegūtas plašas zināšanas par šķiedru daudzveidīgajām pielietojuma iespējām mūsdienu mākslā. Maģistranti apgūst gan auduma virsmas dizainu un trīsdimensionālus objektus, gan klasisko un eksperimentālo gobelēnu, digitālo audumu un interjera lietu radīšanu. Tāpat studiju laikā tekstilmāksla tiek iepazīta gan ekspozīcijas dizainā, gan mājas tekstilā, sadzīves priekšmetos un daudzās citās jomās.
  • Paralēli specializācijas kursiem studējošie arī veido un attīsta radošu, konceptuālu domāšanu. Teorētiskie priekšmeti palīdz iedziļināties mākslas, kultūras un ideju vēsturē, tādējādi stiprinot kritisko domāšanu un radošo konkurētspēju.
  • Tekstilmākslas maģistra studiju absolventi ir laikmetīgi domājoši tekstila un šķiedras mākslinieki, kuru prasmes un profesionalitāte ļauj strādāt mākslas, dizaina un starpdisciplinārās mākslas jomās. Spēja izveidot jēgpilnu mākslas darba konceptu ir tikpat svarīga, kā profesionāli izkoptas prasmes izmantot dažādus tekstila un šķiedru materiālus un to apstrādes tehnoloģijas savu ideju atveidošanā.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuāli plastiskajā mākslā. Vienlaikus darbā ir iekļauta arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.