Pieteikuma maksa 30 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

Pārskats

Restaurācijas apakšnozare maģistra programmā ir strukturēta Praktiskajā un Teorētiskajā restaurācijā. Balstoties uz maģistra darbā izvēlēto virzienu, studiju kursu ietvaros tiek pētīts konkrētā maģistra darba tēmu kopsavilkums, iztirzāti katra darba problēmu risinājumi, tādējādi teorētiski vairojot katra studenta pieredzi. Studijās jau esošās zināšanas tiek papildinātas ar vēl neapgūto, studējošie tiek iepazīstināti ar aktuāliem jaunumiem specialitātē.

Studenti jaunos restaurācijas materiālus un metodes izmēģina arī praktiskajās nodarbībās. Studiju laikā studējošie padziļināti pēta maģistra darbam izraudzīto restaurējamo objektu, izstrādā restaurācijas programmu un metodiku. Pēc tam studenti paši veic attiecīgos restaurācijas darbus un komplektē restaurējamā darba dokumentāciju.

Maģistra programmas ietvaros tiek apgūts kurss “Krāsu materiālu izpētes metodes”, viens semestris teorija, viens – prakse. Maģistra darbs restaurācijas specialitātē tiek veidots kā pētniecisks darbs.


Vairāk par specialitāti specialitātes mājaslapā un Instagram

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks