Pieteikuma maksa 30 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

Pārskats

  • Studijas Vizuālās komunikācijas apakšnozares maģistra programmā piedāvā platformu profesionālas radošas darbības attīstīšanai digitālo mediju vidē. Studijās tiek atbalstīta patstāvīga pētnieciska pieeja radošu uzdevumu veikšanā, praksē apgūstot dažādus paņēmienus, jaunus materiālus un tehnikas audio-vizuālu kompozīciju veidošanā. Studiju praktiskie un teorētiskie kursi veido nepieciešamo simbiozi studenta padziļinātai profesionālai izpratnei par vizuālajām izteiksmes formām un radīšanas metodēm. Studijas attīsta kontekstuālas zināšanas, veicinot izpratni par mūsdienu mākslas parādībām un šo parādību vizuālo valodu.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs audio-vizuālajā mākslā. Vienlaikus darbā ir arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai, neizslēdzot iespēju tam pretendēt uz citu mākslas disciplīnu.

Vairāk par specialitāti specialitātes mājaslapā un Instagram

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās sāksies
2024. gada 1. maijs
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās sāksies
2024. gada 1. maijs
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks