Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Kods 21351; reflektanta vārds un uzvārds, reģistrācija studijām.

Papildus informācija

lma.lv/studijas/studiju-nozares/post 

linktr.ee/stop.spot.post 

Pārskats

  • Starpdisciplinārā mākslas maģistrantūras apakšnozare POST ir balstīta uz mākslas idejām kontekstā (Art in context). Studējošie izzina un pārbauda, kā iespējams studēt mākslu šodien, vienlaicīgi atrodoties gan Austrumeiropā, gan Ziemeļeiropā – dažādu robežu reģionā ar mainīgu vidi un bagātu pieredzi globālu ideoloģiju piespiedu lietošanā un to sagrūšanā. Ņemot vērā kultūrvēsturisko un ģeopolitisko fonu, tiem piesaistītos mākslas procesus, atrodamies unikālu pieredžu vidē. POST ir uztverama kā atvērta studiju telpa dažādām idejām un eksperimentiem.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.