Pieteikuma maksa 30 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

Pārskats

Kustība. Attēls. Skaņa apakšnozares maģistrantūrā studējošie specializējas, izmantojot jau bakalaura programmā iegūtās zināšanas un prasmes. Studenti padziļināti attīsta savas radošās un konceptuālās domāšanas īpašības kādā no apakšnozares specifiskajām jomām- animācijā, digitālajā fotogrāfijā, ilustrācijā, dizaina grafikā vai citā. Teorijas un praktisko kursu kopums veido nepieciešamo kontekstu radošo spēju un praktisko iemaņu padziļinātai izkopšanai. Paralēli studijām studējošais izstrādā maģistra darbu, kas var atbilst gan studējošā specializācijai, gan kādai citai mākslas disciplīnai.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs audio-vizuālo mediju mākslā. Vienlaikus darbā ir arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai, neizslēdzot iespēju tam pretendēt uz citu mākslas disciplīnu.


Vairāk par specialitāti specialitātes mājaslapā

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks