Pieteikuma maksa 30 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

Pārskats

Tēlniecības specialitātes programma dod iespēju apgūt laikmetīgās tēlniecības māksliniecisko valodu, pilnveidot studenta profesionālās kompetences, vienlaikus apgūstot arī padziļinātus vizuālās mākslas un kultūras teorijas studiju kursus. Studējošā individualitāte ir pamatvērtība un kritērijs. Studiju darba procesa organizēšanā tiek izvērtēta studējošā iepriekšējā pieredze, izglītība un prakse. Ņemot vērā laikmetīgās tēlniecības izteiksmes līdzekļu daudzveidību, maģistra programma nodrošina inovatīvu studiju saturu un veicina daudzveidīgu radošā pētniecībā balstītu projektu īstenošanu. Programmas praktiskā daļa apvieno konceptuālo diskursu ar iespēju apgūt dažādas tēlniecības tehnikas un prasmes. Studenti tiek iedrošināti uz radošo patstāvību un starpdisciplināro pieeju mācību procesā.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju specialitātei un tematiskajai jomai.


Vairāk par specialitāti specialitātes mājaslapā

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās sāksies
2024. gada 1. maijs
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās sāksies
2024. gada 1. maijs
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks