Pieteikuma maksa 30 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

Pārskats

  • Vides mākslas specialitātes maģistranti apgūst vides mākslas formu konceptuālo un radoši kompozicionālo domāšanu. Studenti attīsta un pilnveido 3D datorgrafikas, interaktīvo tehnoloģiju un mazo arhitektonisko formu veidošanas prasmes, balstoties vides materiālu studijās. Praktiskie kursi mērķtiecīgi papildināti ar teorijas sadaļu, kas pilnveido studējošā izpratni par mākslu dažādos kontekstos, paver iespēju kritiski aplūkot aktuālos mākslas procesus un palīdz sekmīgi pilnveidoties radošo industriju jomā. Vides mākslas specialitātes maģistra programmas absolvents ir tehniski zinošs, radoši spēcīgs, mūsdienīgi un telpiski domājošs mākslinieks.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vides mākslā. Vienlaikus darbā ir arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju specialitātei un tematiskajai jomai, neizslēdzot iespēju tam pretendēt uz citu mākslas disciplīnu.


Vairāk par specialitāti:

Specialitātes mājaslapā
Instagram
Facebook