Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Kods 21351; reflektanta vārds un uzvārds, reģistrācija studijām.

Papildus informācija

lma.lv/..iju-nozares/vides-maksla#magistrs 

Pārskats

  • Vides mākslas apakšnozares maģistranti apgūst vides mākslas formu konceptuālo un radoši kompozicionālo domāšanu. Studenti attīsta un pilnveido 3D datorgrafikas, interaktīvo tehnoloģiju un mazo arhitektonisko formu veidošanas prasmes, balstoties vides materiālu studijās. Praktiskie kursi mērķtiecīgi papildināti ar teorijas sadaļu, kas pilnveido studējošā izpratni par mākslu dažādos kontekstos, paver iespēju kritiski aplūkot aktuālos mākslas procesus un palīdz sekmīgi pilnveidoties radošo industriju jomā. Vides mākslas apakšnozares maģistra programmas absolvents ir tehniski zinošs, radoši spēcīgs, mūsdienīgi un telpiski domājošs mākslinieks.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vides mākslā. Vienlaikus darbā ir arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai, neizslēdzot iespēju tam pretendēt uz citu mākslas disciplīnu.