Pieteikuma maksa 30 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

Pārskats

Maģistra studijas Grafikas apakšnozarē sniedz iespēju jaunā kvalitātē apgūt gan padziļinātu teorētisko priekšmetu bloku, gan vairāk laika veltīt grafikas mākslas, eksperimentālās grafikas un ilustrācijas studijām. Notiek arī regulāra sadarbība ar citām Vizuālās mākslas nodaļas katedrām. Studentu uzmanība tiek orientēta galvenokārt uz aktuālās mākslas un grafikas attīstības tendencēm, pieļaujot plašu dažādu materiālu izmantošanu un žanru sintēzi. Studējošie attīsta savu individuālo rokrakstu un diplomdarba praktiskajā daļā izmanto ar grafikas valodu saistītus paņēmienus. Savukārt pētījumu par tiem studenti izvērš darba teorētiskajā daļā.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.


Vairāk par specialitāti:

Specialitātes mājaslapā
Instagram
Facebook

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2024 MA 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 11. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks