1. maijs - 11. jūlijs

Photo illustrating the news item

Iestājpārbaudījumu grafiks


1. maijs – 11. jūlijs. Pieteikumu iesniegšana
15. jūlijs – 19. jūlijs. Pieteikumu izvērtēšana un intervijas*
*Interviju organizēs, par norises laiku un vietu paziņos reflektanta izvēlētās specialitātes pārstāvis
23. jūlijs. Rezultātu paziņošana plkst.14.00.
25. jūlijs. Studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas noteikumi

2024. gada 28. marts