Pieteikuma maksa €14 vienreizējs maksājums

14 eiro ir vienreizēja maksa par pieteikuma iesniegšanu

Papildus informācija

lma.lv/..tudiju-nozares/kuratoru-studijas- 

Pārskats

Kuratoru studijas ir maģistra programmas specializācija Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē. Specializācija radīta ar mērķi daudzveidot teorētisko un praktisko studiju formātu simbiozi un nodrošinātu augstvērtīgu, ar kritiskajām teorijām piepildītu studiju saturu.

Triju semestru laikā studenti gūst zināšanas, kas attīsta kritisko domāšanu, eksperimentālās radošās prakses un empātiskas sadarbības formas, lai kļūtu par zinošiem mākslas vides mediatoriem.

Specializācijas metodiskais formāts iekļauj teorētiskās pētniecības sazobi ar radoši praktisku projektu realizāciju, to apvienojot mākslinieciskā pētniecībā. Studenti tiek motivēti procesuālai radošajai izpētei, kas rezultējas diplomdarbā – kūrētā radošā projektā.

Maģistra darbs kuratoru studijās tiek veidots kā pētniecībā balstīts radošs darbs ar teorētisku pamatojumu.

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Pieteikšanās beigsies
2022. gada 14. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks
Studijas sāksies
2022. gada 29. aug.

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Pieteikšanās beigsies
2022. gada 14. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks
Studijas sāksies
2022. gada 29. aug.

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis