Logo of Latvijas Mākslas akadēmija

MAMetāla dizains

Pieteikuma maksa €14 vienreizējs maksājums

14 eiro ir vienreizēja maksa par pieteikuma iesniegšanu

Papildus informācija

lma.lv/..u-nozares/metala-dizains#magistrs 

Pārskats

Metāla dizaina maģistra studiju fokuss ir katra studenta individuālā jomas interešu lauka padziļināta pētniecība, apgūstot specifiskus tehnoloģiskos paņēmienus, padziļināti pētot izvēlēto tēmu un materiālus. Programmas apgūšana sevī ietver ne tikai taustāmo un vizuālo daļu, bet arī stratēģiski plānotu un virzītu darbību kopumu, kas rezultējas jēgpilnos dizaina risinājumos.

Maģistra studijas dizainā rosina specializēties vienā no trīs virzieniem, kas tiek atpazīti kā 3P – no konceptuālu produktu izstrādes Produktu dizainā, inovācijām procesos un pakalpojumos Procesu dizainā, līdz akadēmiskai un praktiskai Pētniecībai dizaināPPP.

  • Produktu dizains – inovācijas materiālā, jaunu fizisku vai digitālu produktu izstrāde, turpinot aizsāktos praktiskos pētījumus vai radot jaunus, sadarbībā ar Latvijas Mākslas Dizaina un/vai Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozarēm, vai citām augstskolām materiālu zinātnēs.
  • Procesu dizains – ieskats laikmetīgajās procesu un nemateriālā dizaina jomās (komunikāciju dizains, pakalpojumu dizains, spekulatīvais dizains, informācijas dizains, sociālais dizains, pieredzes dizains), integrējot studentus dažādu citu nozaru un industriju procesos un problēmu risināšanā.
  • Pētniecība dizainā – dizaina nozares analīze, kritika, nozares stratēģisko procesu veicināšana, vēstures fiksācija, vai pētniecība ar dizaina metodēm, sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarēm.
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Pieteikšanās periods ir beidzies
Studijas sāksies
2022. gada 29. aug.
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Pieteikšanās periods ir beidzies
Studijas sāksies
2022. gada 29. aug.