Pieteikuma maksa €14 vienreizējs maksājums

14 eiro ir vienreizēja maksa par pieteikuma iesniegšanu

Papildus informācija

lma.lv/..ozares/makslas-vesture-un-teorija 

Pārskats

Studējot Mākslas vēsturi un teoriju, maģistranti iegūst iespēju padziļināti izzināt dažādu periodu mākslas un arhitektūras jomu vēsturi, mākslas teoriju, kā arī laikmetīgās mākslas parādības.Mācību priekšmetu izvēle ir atkarīga no maģistra darba pētniecības tēmas, ko izvēlējies studējošais. Studentiem tiek piedāvāts arī ieskats dažādu kultūras jomu specifikā, biznesa vadības principos radošajās nozarēs un muzeoloģijā. Tas nodaļas absolventiem rada iespējas veidot savu tālāko karjeru visplašākajā diapazonā dažādās kultūras institūcijās.

Maģistra darbs Mākslas vēstures un teorijas studijās tiek veidots kā teorētisks pētījums vai pētniecisks darbs.

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Pieteikšanās periods ir beidzies
Studijas sāksies
2022. gada 29. aug.

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Pieteikšanās periods ir beidzies
Studijas sāksies
2022. gada 29. aug.

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis