Application fee €14 one-time

14 eiro ir vienreizēja maksa par pieteikuma iesniegšanu

More information

lma.lv/..ijas/studiju-nozares/restauracija 

Overview

Restaurācijas apakšnozare maģistra programmā ir strukturēta Praktiskajā un Teorētiskajā restaurācijā. Balstoties uz maģistra darbā izvēlēto virzienu, studiju kursu ietvaros tiek pētīts konkrētā maģistra darba tēmu kopsavilkums, iztirzāti katra darba problēmu risinājumi, tādējādi teorētiski vairojot katra studenta pieredzi. Studijās jau esošās zināšanas tiek papildinātas ar vēl neapgūto, studējošie tiek iepazīstināti ar aktuāliem jaunumiem specialitātē.

Studenti jaunos restaurācijas materiālus un metodes izmēģina arī praktiskajās nodarbībās. Studiju laikā studējošie padziļināti pēta maģistra darbam izraudzīto restaurējamo objektu, izstrādā restaurācijas programmu un metodiku. Pēc tam studenti paši veic attiecīgos restaurācijas darbus un komplektē restaurējamā darba dokumentāciju.

Restaurācijas maģistra programmā neuzņem studentus bez pieredzes restaurācijā. Ir nepieciešama attiecīga izglītība vai apliecinājums par stažēšanos pie meistara.

Maģistra darbs restaurācijas apakšnozarē tiek veidots kā pētniecisks darbs.

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States