Application fee €14 one-time

14 eiro ir vienreizēja maksa par pieteikuma iesniegšanu

More information

lma.lv/..tudiju-nozares/kuratoru-studijas- 

Overview

Kuratoru studijas ir maģistra programmas specializācija Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē. Specializācija radīta ar mērķi daudzveidot teorētisko un praktisko studiju formātu simbiozi un nodrošinātu augstvērtīgu, ar kritiskajām teorijām piepildītu studiju saturu.

Triju semestru laikā studenti gūst zināšanas, kas attīsta kritisko domāšanu, eksperimentālās radošās prakses un empātiskas sadarbības formas, lai kļūtu par zinošiem mākslas vides mediatoriem.

Specializācijas metodiskais formāts iekļauj teorētiskās pētniecības sazobi ar radoši praktisku projektu realizāciju, to apvienojot mākslinieciskā pētniecībā. Studenti tiek motivēti procesuālai radošajai izpētei, kas rezultējas diplomdarbā – kūrētā radošā projektā.

Maģistra darbs kuratoru studijās tiek veidots kā pētniecībā balstīts radošs darbs ar teorētisku pamatojumu.

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States