Application fee €14 one-time

14 eiro ir vienreizēja maksa par pieteikuma iesniegšanu

More information

lma.lv/..ju-nozares/stikla-maksla#magistrs 

Overview

  • Stikla mākslas maģistra programmas pamatmērķis ir nodrošināt studentiem iespēju individuāli padziļināt zināšanas mākslas, dizaina, arhitektūras un mākslas teorijas jomā. Maģistranti divu gadu garumā apgūst teorijas un pētnieciskos kursus, kas paplašina redzesloku un dod iespēju aplūkot un analizēt mākslas procesus dažādos kontekstos. Vienlaicīgi studējošie padziļināti izkopj mākslinieciskās prasmes un radošās kompetences darbā ar stiklu. Studiju ietvaros maģistranti aktīvi sadarbojas ar radošajām industrijām un pašvaldībām, veidojot ciešu saikni ar sabiedrību.
  • Stikla materialitātes un tehnoloģiju padziļināta izpēte sniedz iespēju īstenot mūsdienīgus, aktuālus mākslas projektus un sagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus radošās industrijas sektoram. Sadarbībā ar pieredzējušiem māksliniekiem un mācībspēkiem tiek atbalstīts un pilnveidots katra studenta individuālais rokraksts un radoši pētnieciskā darbība.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuāli plastiskajā mākslā. Vienlaikus darbā ir iekļauta arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States