Application fee €14 one-time

14 eiro ir vienreizēja maksa par pieteikuma iesniegšanu

More information

lma.lv/..studiju-nozares/keramika#magistrs 

Overview

  • Studijas Keramikas apakšnozares maģistrantūrā balstās uz padziļinātu radošo procesu izpēti, keramisko vērtību, kvalitāšu un iespēju apzināšanu. Tā ir arī aktīva klātbūtne izstādēs, simpozijos un projektos, veidojot savu individuālo rokrakstu.
  • Specialitātes priekšmetos studējošie gūst ieskatu keramikas simbiozē ar arhitektūru un vidi. Figurālā kompozīcija iepazīstina ar formveides sarežģītību. Līdzās konkrētiem projektiem pastāv arī iespēja attīstīt savas prasmes izteikti konceptuālos un kontekstuālos uzdevumos. Izpratne par laikmetīgo keramiku tiek papildināta ar mūsdienīgu pieeju keramikas tehnoloģijai, 3D printēšanai, porcelāna apgleznošanai. Mākslas un materiālu studiju kursus papildina arī savstarpēji saistīti teorijas kursi, kas palīdz analizēt un izprast mākslas procesus dažādos kontekstos.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuāli plastiskajā mākslā. Vienlaikus darbā ir iekļauta arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States