Application fee €14 one-time

14 eiro ir vienreizēja maksa par pieteikuma iesniegšanu

More information

lma.lv/..res/vizuala-komunikacija#magistrs 

Overview

  • Studijas Vizuālās komunikācijas apakšnozares maģistra programmā piedāvā platformu profesionālas radošas darbības attīstīšanai digitālo mediju vidē. Studijās tiek atbalstīta patstāvīga pētnieciska pieeja radošu uzdevumu veikšanā, praksē apgūstot dažādus paņēmienus, jaunus materiālus un tehnikas audio-vizuālu kompozīciju veidošanā. Studiju praktiskie un teorētiskie kursi veido nepieciešamo simbiozi studenta padziļinātai profesionālai izpratnei par vizuālajām izteiksmes formām un radīšanas metodēm. Studijas attīsta kontekstuālas zināšanas, veicinot izpratni par mūsdienu mākslas parādībām un šo parādību vizuālo valodu.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs audio-vizuālajā mākslā. Vienlaikus darbā ir arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai, neizslēdzot iespēju tam pretendēt uz citu mākslas disciplīnu.
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States