Application fee €14 one-time

14 eiro ir vienreizēja maksa par pieteikuma iesniegšanu

More information

lma.lv/..udiju-nozares/telnieciba#magistrs 

Overview

Tēlniecības apakšnozares maģistrantūras programma dod iespēju apgūt laikmetīgās tēlniecības māksliniecisko valodu, pilnveidot studenta profesionālās kompetences, vienlaicīgi apgūstot arī padziļinātus teorijas kursus. Šī sintēze ļauj studējošajam sagatavoties konkurētspējīgai mākslinieka praksei. Ņemot vērā laikmetīgās tēlniecības izteiksmes līdzekļu daudzveidību, maģistrantūras programma nodrošina inovatīvu studiju saturu un veicina daudzveidīgu radošā pētniecībā balstītu projektu īstenošanu. Studijas šajā programmā rosina uz profesionālam līmenim atbilstošu mākslas valodu un žanru īstenošanu. Programmas praktiskā daļa apvieno konceptuālo diskursu ar iespēju apgūt dažādas tēlniecības tehnikas un prasmes. Studenti tiek iedrošināti uz radošo patstāvību un starpdisciplināro pieeju mācību procesā. Būtiska ir prakses un teorētiskās daļas vienotība.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States