Application fee €14 one-time

14 eiro ir vienreizēja maksa par pieteikuma iesniegšanu

More information

lma.lv/../studiju-nozares/grafika#magistrs 

Overview

Maģistra studijas Grafikas apakšnozarē sniedz iespēju jaunā kvalitātē apgūt gan padziļinātu teorētisko priekšmetu bloku, gan vairāk laika veltīt grafikas mākslas, eksperimentālās grafikas un ilustrācijas studijām. Notiek arī regulāra sadarbība ar citām Vizuālās mākslas nodaļas katedrām. Studentu uzmanība tiek orientēta galvenokārt uz aktuālās mākslas un grafikas attīstības tendencēm, pieļaujot plašu dažādu materiālu izmantošanu un žanru sintēzi. Studējošie attīsta savu individuālo rokrakstu un diplomdarba praktiskajā daļā izmanto ar grafikas valodu saistītus paņēmienus. Savukārt pētījumu par tiem studenti izvērš darba teorētiskajā daļā.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States