Application fee €14 one-time

14 eiro ir vienreizēja maksa par pieteikuma iesniegšanu

More information

lma.lv/..diju-nozares/gleznieciba#magistrs 

Overview

  • Studijas Glezniecības apakšnozares maģistrantūrā piedāvā brīvu mākslinieka attīstības trajektoriju, kas aizsākas interesē par glezniecību. Studentiem ir iespēja pašiem plānot studiju procesu, katru semestri izvēloties sev interesējošus mākslas un teorijas lekciju kursus. Papildus glezniecības prasmju un tehniku izkopšanai tiek sniegta iespēja apgūt arī citus mākslas medijus – grafikas tehnikas, tēlniecību, fotogrāfiju u. tml.–, tādējādi rosinot katru studentu attīstīt savu unikālo vizuālās izteiksmes valodu.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Aug 29, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States