Logo of Latvijas Mākslas akadēmija

MAPOST (nākamā uzņemšana 2025./2026.st.g.)

Pieteikuma maksa 30 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

Pārskats

  • Starpdisciplinārā mākslas maģistrantūras apakšnozare POST ir balstīta uz mākslas idejām kontekstā (Art in context). Studējošie izzina un pārbauda, kā iespējams studēt mākslu šodien, vienlaicīgi atrodoties gan Austrumeiropā, gan Ziemeļeiropā – dažādu robežu reģionā ar mainīgu vidi un bagātu pieredzi globālu ideoloģiju piespiedu lietošanā un to sagrūšanā. Ņemot vērā kultūrvēsturisko un ģeopolitisko fonu, tiem piesaistītos mākslas procesus, atrodamies unikālu pieredžu vidē. POST ir uztverama kā atvērta studiju telpa dažādām idejām un eksperimentiem.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.

Vairāk par specialitāti specialitātes mājaslapā un Linktree
Šobrīd nav iespējams pieteikties
Šobrīd nav iespējams pieteikties